Mesyuarat Pasca Persidangan - "The 7th International Conference On Electrical, Control And Computer Engineering" (INECCE 2023)

Mesyuarat Pasca Persidangan - "The 7th International Conference On Electrical, Control And Computer Engineering" (INECCE 2023)

Telah diadakan pada 24 Januari 2024 mesyuarat pasca persidangan The 7th International Conference on Electrical, Control and Computer Engineering (InECCE 2023) Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Mesyuarat pasca persidangan diadakan bagi membentangkan hasil persidangan selain membincangkan perkara berbangkit untuk mempertingkatkan kualiti persidangan untuk siri-siri berikutnya.
Terima kasih kepada semua petugas!

Print   Email