Bengkel Penawaran Program Akademik Pesisir TVET Borneo secara kerjasama UMS-UMPSA

Bengkel Penawaran Program Akademik Pesisir TVET Borneo secara kerjasama UMS-UMPSA

Telah diadakan bengkel Program Pesisir TVET BORNEO secara kerjasama UMS-UMPSA bermula 22 dan 23 Januari 2024. Wakil Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE) UMPSA telah disertai oleh Ir. Ts. Dr. Rosmadi Bin Abdullah, Ketua Program (Teknologi Penyelenggaraan Sistem Elektrik)


Print   Email